Reglement

Data: vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 augustus 2010

Artikel 1.
De Otten Cup wordt ieder jaar verspeeld en kan het eigendom worden van de deelnemende club die: a. drie keer achter elkaar de eerste prijs heeft gewonnen; b. vijf keer in totaal de eerste prijs heeft gewonnen. De toernooiwinnaar komt telkens voor één jaar in het bezit van de beker totdat aan de punten a of b is voldaan.

Artikel 2.
De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters en assistent-scheidsrechters van de KNVB.

Artikel 3.
Aan dit toernooi nemen acht clubs deel. Poulewedstrijden, kruisfinales en finales conform het wedstrijdschema bepalen de uiteindelijke rangschikking.

Artikel 4.
Spelers die geboren zijn op of na 1 januari 1992 zijn gerechtigd aan dit toernooi deel te nemen.

Artikel 5.
Vóór aanvang van het toernooi zal door iedere club een lijst worden ingediend met de namen, voorletters en geboortedata van de deelnemende spelers. Daarbij geldt dat iedere club met maximaal 18 spelers aan dit toernooi mag deelnemen. Ter controle dient iedere speler in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 6.
De wedstrijden duren 2 x 30 minuten met een pauze van maximaal 10 minuten op het speelveld. Ten hoogste vijf (inclusief de doelman) spelers mogen per wedstrijd worden gewisseld. Er dient met vaste rugnummers te worden gespeeld.

Artikel 7.
De clubs dienen minimaal één uur voor iedere wedstrijd de kleuren van het clubtenue aan de toernooileiding door te geven. In de situatie waarin beide clubtenues zodanig overeenkomen dat de arbiter bezwaar aantekent geldt dat de eerstgenoemde club het tenue dient te wijzigen. Iedere deelnemende club dient in het bezit te zijn van minimaal één, van het eerste clubtenue afwijkend, reservetenue.

Artikel 8.
Indien twee of meer clubs met een gelijk aantal punten eindigen beslist het doelsaldo. Dit is het verschil tussen het aantal doelpunten vóór en het aantal doelpunten tegen. Is het doelsaldo gelijk dan geldt het aantal gescoorde doelpunten en, indien ook dat aantal gelijk is, vervolgens het onderlinge resultaat. Is ook daarna nog geen plaatsing bereikt dan worden er per club vijf strafschoppen genomen, om en om, door vijf verschillende spelers. Door de begeleiding van de betreffende club worden deze vijf spelers in volgorde aangewezen. Indien de eerste vijf strafschoppen geen beslissing brengen wordt vervolgd met het nemen van strafschoppen, om en om, door verschillende spelers. De strafschoppenserie wordt voortgezet, totdat, nadat elke partij een gelijk aantal strafschoppen heeft genomen, de ene partij een doelpunt meer heeft gescoord dan de andere. Alle in aanmerking komende spelers (zij die aan het einde van de wedstrijd op het veld zijn) moeten een strafschop hebben genomen voordat een speler een tweede strafschop mag nemen. Het doel dat gebruikt wordt voor de strafschoppenserie wordt bepaald door de scheidsrechter.

Artikel 9.
Indien de kruisfinales en/of de finale na de reguliere speeltijd zijn geëindigd in een gelijkspel worden direct strafschoppen genomen conform het gestelde in artikel 8.

Artikel 10.
Strafzaken van spelers die een rode of gele kaart hebben ontvangen worden behandeld door een onafhankelijke strafcommissie en worden in principe als volgt beoordeeld: - na ontvangst van twee gele kaarten in één wedstrijd (= rode kaart) volgt één wedstrijd - schorsing, volgend op de wedstrijd waarin beide gele kaarten (= rode kaart) zijn ontvangen; - na directe ontvangst van een rode kaart volgt één wedstrijd schorsing, volgend op de wedstrijd waarin de rode kaart is ontvangen. Ingeval de strafcommissie daartoe aanleiding ziet behoudt zij zich het recht voor om van bovenstaande basisregel af te wijken.

Artikel 11.
Officials en spelers die deelnemen aan het toernooi dienen zelf een verzekering af te sluiten tegen diefstal, ziekte en ongevallen. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de financiële gevolgen in voorkomende gevallen.

Artikel 12.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding. De toernooileiding is belast met de uitleg van de bepalingen van het reglement. Protesten zijn niet toegestaan.

Nederlands English